Privacyverklaring

Privacyverklaring (versie 2111)

Ingrid van der Linden Praktijk voor Psychodynamische Therapie & Coaching, hierna te noemen ‘Praktijk IvdL’, respecteert de privacy van cliënten en andere bezoekers van www.ingridvanderlinden.nl. Praktijk IvdL zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die je verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Praktijk IvdL zal jouw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving.

Contact gegevens:

Ingrid van der Linden
Praktijk voor Psychodynamische Therapie & Coaching
Floresstraat 2a
2315 HR Leiden
KvK: 83727922
Telefoonnummer: 06 150 767 10
E-mailadres: info@ingridvanderlinden.nl

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Praktijk IvdL een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke verplichting. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw psychische, mentale en fysieke toestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die Praktijk IvdL, na jouw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Praktijk IvdL respecteert jouw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Dit betekent onder meer dat Praktijk IvdL zorgvuldig omgaat met jouw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot de gegevens in jouw dossier. Als jouw behandelend therapeut/coach heeft Praktijk IvdL als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.

Persoonsgegevens die Praktijk IvdL verwerkt

Praktijk IvdL verwerkt jouw persoonsgegevens als je gebruik maakt van de diensten van Praktijk IvdL en/of omdat je deze gegevens zelf aan Praktijk IvdL verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Praktijk IvdL verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door het invullen van het contactformulier op deze website, in correspondentie en/of telefonisch.

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Praktijk IvdL verwerkt gegevens die nodig zijn voor jouw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vraagt Praktijk IvdL om jouw toestemming door middel van een behandelovereenkomst. Deze wordt per e-mail naar jou verstuurd. Alle gegevens, zowel de digitale dossiers als de papieren aantekeningen, worden beveiligd opgeslagen.

Indien kinderen jonger zijn dan 16 jaar, vraagt Praktijk IvdL beide ouders/verzorgers om schriftelijke toestemming voor de behandeling en daarmee tot het vastleggen van de gegevens van het kind in een dossier. Tevens worden de persoonsgegevens van beide ouders vastgelegd in het dossier.

Doeleinden van het vastleggen van de persoonsgegevens door Praktijk IvdL

Praktijk IvdL verwerkt jouw persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • De verwerking is noodzakelijk voor een goede behandeling.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren, of het te kunnen beantwoorden van jouw vragen.
 • Je te kunnen informeren over wijzigingen van de diensten van Praktijk IvdL.
 • Voor de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten.
 • Voor de afhandeling van de financiële administratie.
 • Het vastleggen van een medisch dossier is wettelijk verplicht.

Hoe lang Praktijk IvdL jouw gegevens bewaart

Praktijk IvdL zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Praktijk IvdL hanteert de wettelijke bewaartermijn voor medische dossiers voor zover van toepassing. Wanneer de behandeling is afgerond wordt het dossier gesloten en wordt het conform wettelijke richtlijnen twintig jaar bewaard. Daarna wordt het dossier vernietigd. Praktijk IvdL gaat zorgvuldig om met jouw gegevens en heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht.

Delen met anderen

Praktijk IvdL deelt jouw gegevens niet met derden zonder jouw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Praktijk IvdL of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van Praktijk IvdL gegevens verwerken, sluit Praktijk IvdL een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Praktijk IvdL blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen website bezoek

Praktijk IvdL maakt op de website gebruik van technische en functionele cookies. En van analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
Praktijk IvdL gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan de website heeft Praktijk IvdL jou al geïnformeerd over deze cookies en is jou om toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Voor meer informatie over cookies verwijst Praktijk IvdL naar de website van Veilig Internetten: www.veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/

Praktijk IvdL maakt gebruik van Google Analytics voor webanalyse service. Via cookies krijgt Praktijk IvdL inzage in het bezoek aan de website. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan Praktijk IvdL te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Praktijk IvdL heeft hier geen invloed op. Praktijk IvdL heeft Google geen toestemming gegeven om via Praktijk IvdL verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
Privacybeleid Google Analytics:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hi=nl

Het gebruik van deze website

Praktijk IvdL heeft passende maatregelen genomen om jouw bezoek aan het gebruik van deze website te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Ondanks dat, zijn aan de verwerking van jouw persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijke verkeer. Hiervoor is Praktijk IvdL niet aansprakelijk.

Internetsites van derden

De website van Praktijk IvdL bevat links naar andere websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van Praktijk IvdL zijn verbonden. Praktijk IvdL is dan ook niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de manier waarop zij met jouw persoonsgegevens omgaan. Praktijk IvdL raadt je dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ingridvanderlinden.nl. Praktijk IvdL zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiliging van de persoonsgegevens en dossiers

Praktijk IvdL neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Praktijk IvdL is de enige die toegang heeft tot de dossiers en vanuit de beroepscode heeft Praktijk IvdL een beroepsgeheim. De cliëntendossiers zijn versleuteld en beveiligd met een wachtwoord. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ingridvanderlinden.nl

Wijzigingen privacy statement

Praktijk IvdL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om het privacy statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Op de website van Praktijk IvdL vind je steeds het meest actuele statement.

Klachtrecht

Ben je het niet eens met de wijze waarop Praktijk IvdL jouw persoonsgegevens verwerkt of omgaat met jouw rechten als cliënt? Neem dan in eerste instantie contact met op met Praktijk IvdL. Indien jij er samen met Praktijk IvdL niet uitkomt, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op autoriteitpersoonsgegevens.nl

Gebruik van de website van Praktijk IvdL houdt in dat jij als gebruiker akkoord gaat met deze privacyverklaring.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 01-11-2021