Systemisch werk

Systemische therapie brengt onbewuste overtuigingen en gedragingen in je systeem aan het licht. Van jongs af aan leef je in een systeem. Denk aan je gezin waarin je opgroeit (is je gezin van herkomst), de schoolklas, de sportvereniging en later het bedrijf waar je werkt. Een systeem is ook je huidige gezin en samengestelde gezinnen.

Je ontwikkelt je in een systeem en je bent loyaal aan de onderlinge verhoudingen en collectieve patronen. Zo heeft ons familiesysteem, op een diep en onbewust niveau, veel invloed op ons leven. Soms nemen mensen vanuit een sterke loyaliteit aan hun systeem een plek in die niet ‘de juiste’ is. Dan spreken we van een verstrikking. Dan kun je vastlopen in levensgebieden zoals relaties en werk. Systemisch werk kan deze verstrikkingen zichtbaar maken in, bijvoorbeeld, een familieopstelling of een organisatieopstelling.

Er zijn verschillende manieren om systemisch werk te gebruiken. Tijdens de therapie sessies, werken we individueel en niet met een groep. Waar het steeds om gaat is je eigen systemische dynamieken en verstrikkingen op een diep niveau bewust te worden zodat je jezelf ruimte geeft om jouw leven vorm te geven. Dit inzicht geeft richting aan het vervolg van de therapie.