EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing)

EMDR is een intensieve methodiek om traumatische ervaringen te verwerken. Deze methode wordt voornamelijk toegepast bij mensen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). EMDR is gebaseerd op vele therapeutische technieken en wordt vaak toegepast om de vastgelopen verwerking van traumatische ervaringen weer op gang te helpen. Als het ware is de cliënt ‘bevroren’ in een traumatische situatie en blijft reacties op dit trauma herhalen, ook als dat niet meer nodig is.

Het EMDR-proces zorgt voor verwerking in de hersenen van de traumatische ervaring. Een essentieel element van EMDR is het belasten van het werkgeheugen terwijl teruggedacht wordt aan een traumatische ervaring. De cliënt volgt met oogbewegingen de bewegende vingers van de therapeut (de therapeut gaat met de vingers ca. 25 cm voor het gezicht van de client heen-en-weer). Of er kunnen links-rechtsgeluiden via een koptelefoon worden toegepast of links-rechtsaanrakingen op de knieën. Of een combinatie van deze 3 toepassingen. Het op deze manier belasten van het werkgeheugen stimuleert het verwerkingsproces. Daarnaast kunnen er nieuwe inzichten en/of nieuwe constructieve gedachten ontstaan.

EMDR maakt het vaak mogelijk de traumatische respons volledig te laten verdwijnen. Dit in vaak relatief korte tijd en zonder uitgebreide gesprekken.

Het EMDR-proces met de daarbij behorende oogbewegingen en eventueel geluiden of aanrakingen op de knieën zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering aan het trauma de kracht en emotionele lading verliest.