In elke familie heeft ieder een eigen plek. Waar sta jij?

Op jouw eigen plek staan, zorgt voor verandering!

Systemische opstellingen

We zijn allemaal onderdeel van één of meerdere verbanden. Ook wel systemen genoemd. Denk aan je familiesysteem. Maar ook in je werk, studie, of vereniging ga je een verband aan en ben je onderdeel van dat systeem. Binnen zo’n systeem heeft iedereen een eigen plek en speelt de dynamiek een belangrijke rol. Thema’s waar je nu tegenaan loopt, zijn vaak ontstaan in het gezin waarin je bent opgegroeid. Als je goed op je eigen plek staat in het familiesysteem, blijk je met meer gemak je dagelijkse leven te kunnen leiden. 

Met een opstelling wordt het veelal onbewuste patroon helder gemaakt. Je zult ervaren hoe het voelt om op jouw eigen plek in jouw familiesysteem te staan. En ook wat het effect is als je dat niet doet. Je krijgt niet alleen bewustzijn via jouw ratio maar zult het ook voelen. Zodra je bewustzijn krijgt op dit patroon heb je een keuze hoe je in het heden kunt reageren. Inzicht geeft ruimte voor acceptatie en verandering.  

Wat brengt een Systemische opstelling jou?

Systemische opstellingen laat zien hoe dynamieken vanuit jouw familiesysteem onbewust doorwerken in jouw dagelijks leven. Met deze inzichten kun je kiezen hoe je wilt reageren in het heden.

Een thema voor een opstelling kan zijn:

  • Ik voel mij voor alles en iedereen verantwoordelijk.
  • Waarom lopen mijn relaties steeds stuk.
  • Ik heb het gevoel niet voluit te kunnen leven.
  • Ik vind het lastig om met autoriteit om te gaan.

Opstellingsdagen zijn in groepsverband. Alle deelnemers in de groep kunnen als representant voor iemand uit jouw familie worden opgesteld. Je neemt dus niet daadwerkelijk familieleden mee naar deze dagen. Mocht je liever tijdens een individuele sessie een systemische opstellling willen, vul dan dit contactformulier in voor individuele therapie. Tijdens individuele therapie, werk ik ook systemisch en maak ik onder andere gebruik van poppetjes in een tafelopstelling.

Jouw thema centraal stellen of representant zijn?

Bij aanmelding geef je aan waar jouw voorkeur naar uitgaat: jouw thema/vraag opstellen of representant zijn. Gedurende een opstellingendag is er ruimte voor drie opstellingen. Vooraf is bekend welke drie deelnemers een opstelling zullen krijgen. De anderen zijn beschikbaar als representant. 

Aan het begin van elke opstelling wordt er dieper ingegaan op de vraag van de deelnemer die een opstelling krijgt. Vervolgens worden er personen en elementen uit het familiesysteem opgesteld. Hiervoor worden de representanten uitgenodigd.

Zodra je als gekozen representant in het midden je plek inneemt doe je genoeg. Je hoeft niets te weten, te kunnen of een rol te spelen. Bijzonder is dat het probleem dat opgesteld wordt, vaak een eigen thema raakt. Dit geldt voor de representanten en ook voor de overige deelnemers. Deelname aan een opstellingendag is dus altijd waardevol!

Data, locaties en tarieven:

Maandelijks organiseer ik samen met Edith Levenslicht een opstellingendag op verschillende locaties. Voor praktische informatie en de agenda, klik op onderstaande knop.