NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren)

Binnen NLP onderzoeken en verklaren we hoe we informatie vanuit de buitenwereld verwerken. Volgens NLP worden je reacties niet zozeer bepaald door de wereld om je heen, maar door hoe je de wereld ziet. Vaak gaan we ervan uit dat hoe wij de werkelijkheid beleven, gelijk is aan hoe de werkelijk is of hoe een ander die beleeft. Echter, ieders werkelijkheid wordt bepaald door overtuigingen, ervaringen en gebeurtenissen in het leven. Problemen ontstaan wanneer je onvoldoende beseft dat jouw werkelijkheid niet die van een ander hoeft te zijn. Denk aan problemen op het gebied van zelfbeeld, relaties en werk.

NLP is een wetenschappelijk bewezen en waardevolle oplossingsgerichte methode waarmee in zeer korte tijd diep veranderingswerk kan worden gedaan. Het is een methodiek voor krachtige persoonlijke ontwikkeling en effectieve communicatie. Je krijgt snel inzicht in jouw drijfveren en motivaties van jouw handelen.