RET (Rationeel Emotieve Therapie)

“Het zijn niet de problemen zelf die het ons zo moeilijk maken, maar de manier waarop we tegen deze problemen aankijken”.

~ volgens de Griekse wijsgeer Epictetus ~

De grondlegger van RET is Albert Ellis (1913-2017). Volgens hem ontstaan problemen vooral door de manier waarop we aankijken tegen de gebeurtenissen die ons overkomen. In andere woorden: het zijn niet de gebeurtenissen in je leven die bepalen hoe je je voelt maar de manier waarop je tegen die gebeurtenisssen aankijkt.

RET is een vorm van psychotherapie waarbij wordt uitgegaan van een sterk verband tussen de gedachten en de emoties van mensen.

Tijdens rationeel-emotieve therapie word je je bewust van negatieve, irrationele overtuigingen die jou in het leven belemmeren. Deze gedachten gaan we onderzoeken en vervangen we door meer gezonde, rationele overtuigingen. Deze andere manier van denken, zal een positieve verandering op de emoties hebben en daarmee op jouw gedrag, kijk op jezelf en de omgeving.